GALERIA VERAIKON

Pojęcie Ikon jest nierozerwalnie związane z Bieszczadami. Nasz region niegdyś zamieszkany był przez Bojków, którzy byli grekokatolikami i chodzili do cerkwi. Historia w Bieszczadach niestety zmusiła dobrowolnie lub przymusowo wysiedlić dawnych mieszkańców naszego regionu a wraz z nimi bezpowrotnie zniknęły cerkwie. Jedną z nielicznych cerkwi, która przetrwała do dziś wraz z zachowanym niemal kompletnym ikonostasem jest cerkiew (obecnie kościół) w Czarnej. Ikonostas – to ściana Ikon oddzielającą nawę główną od prezbiterium.

W pracowni pani Jadwigi Denisiuk w Cisnej mamy możliwość obejrzenia galerii ikon a nawet wziąć udział w warsztatach z ikonopisarstwa. Częścią ekspozycji jest zaaranżowane stanowisko pracy twórcy ikon, gdzie przyjrzeć mogą się Państwo etapom powstania ikony, czy zapoznać się z materiałami tradycyjnie wykorzystywanymi w ikonopisarstwie. Prowadzone są tu również krótkie wykłady dotyczące powstawania ikon. Można tu również zakupić ikony, które są nie tylko wyjątkową pamiątką z Bieszczad ale i prezentem na ślub czy inne uroczystości.

Ikony z tej pracowni znajdują się w cerkiwach na całym świecie! Ta najbardziej znana w Bieszczadach, wykonana w pracowni pani Jadwigi to kopia Matki Bożej Łopieńskiej zwaną również Matką Bożą Pięknej Miłości znajdująca się w cerkwi w Łopience.

Specyfikacja
Atrakcji

Najważniejsze informacje

Lokalizacja

Cisna

Czas trwania

30 min.

Cena

od 5 zł/os.

A